Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
A7h - Protokoll från Datarådet
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1979
Tid till
u.å
Tid
1979- u.å
Plats
Anmärkning
Korrespondens.
Häri även:
A 7 i Protokoll från ST:s Tidskriftsråd 1970-1972
A 7 j Protokoll från Bilkommittén 1969-1974