Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän
Serie
A3 - AU-protokoll
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1990
Tid till
1993
Tid
1990-1993
Plats
Anmärkning
1990 endast 11/6, 1991 saknas
Häri även:
Protokoll från styrelsekonferenser (A 4)
Stadgar (B 1)
Verksamhets- och revisionsberättelser (B 2)