Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
F2 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1981
Tid till
Tid
1981
Plats
Anmärkning
Handlingar rörande avdelnings-
rådet 1981, tillkomna före och
efter avdelningsrådet
Ingår i A 2:1