Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
F1c - Övriga handlingar rörande förhandlingar
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1977
Tid till
1982
Tid
1977-1982
Plats
Anmärkning
Begäran om förhandling, kallelser till förhandling, information om
förhandlingsfrågor, utsända
kopior av förhandlingsprotokoll
etc.
Ingår i F 1 B:1