Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
F1a - Avtal och förhandlingsprotokoll
Volym
Sök
Beteckning
4
Tid från
1977
Tid till
1992
Tid
1977-1992
Plats
Anmärkning
Förhandlingsordning 1977
Personalutbildning 1979-1990
Arbetsmiljö och arbetarskydd
spridda år 1978-1987
Flexibel arbetstid och övertid
spridda år 1977-1989
Anlitande av konsult och andra
uppdragstagare 1978-1992
Övriga förhandlingsprotokoll
och avtal:
Staten som arbetsgivare 1978
Befogenhetsfördelning för personalärenden 1981
Fortsatt tidredovisning 1989
Handlingsprogram för kontaktmän i drogfrågor 1978
Fastighetsdriften vid vissa högskoleenheter 1978
Omställningsåtgärder 1991
Regional ortsplanering 1981,1983
Kollektivavtal med Byggnads-
förvaltarna i Skaraborg AB 1990
Upphandling av fastighets-
förvaltning i Skaraborgs län på
entreprenad 1990
Administrativa föreskrifter för
byggledning 1981
Samarbetsavtal med Philipson
Construction AB
TNS-klassificering av personal 1992
ADB-organisation 1985
A-PBS-översyn 1982