Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
F1a - Avtal och förhandlingsprotokoll
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1977
Tid till
1992
Tid
1977-1992
Plats
Anmärkning
Administration 1979-1980
(administrationskostnader, skriv-
automater, kontorsmaskin)
Anslagsframställning 1978-1991
Internbudget 1977-1992
Delegeringsbeslut 1977
Organisationsförändringar 1977-1991
KBS 75-80 1978
Beståndsredovisning 1980-1984
Ekonomiskt redovisningssystem
1978,1982
Inredning och lokaler 1978,1982
Personalrestaurangen i kvarteret
Garnisonen 1977-1978,1987
Utrikesbyrån 1977, 1978,1983