Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
F1a - Avtal och förhandlingsprotokoll
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1976
Tid till
1993
Tid
1976-1993
Plats
Anmärkning
Bonus till personal 1986-1992
Reseersättningar 1982-1993
Ersättningar vid tjänsteresor och
förrättningar 1991
Rekrytering och personalrörlighet
1978-1993
Uppsägningar, spridda år 1983-1993
Uppsägningar vid KBS avveckling
1993
Anställningsvillkor 1976
Arbetsuppgifter för viss anställd 1979-1983
Bisyssla 1981
Kontorselever 1979
Beredskapstjänstgöring 1983