Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
E4 - Övriga inkomna handlingar
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1978
Tid till
Tid
1978
Plats
Anmärkning
Minnesanteckningar (kopia) från
ett studiemöte med deltagare från flera sektioner
Ingår i E 3:1