Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
A4 - Arbetsutskottets protokoll
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1987
Tid till
1988
Tid
1987-1988
Plats
Anmärkning
Endast två protokoll 1987 och ett
protokoll 1988
Ingår i A 3:4