Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
A2 - Avdelningsrådets protokoll med bilagor
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1977
Tid till
1992
Tid
1977-1992
Plats
F 17:3
Anmärkning
Vartannat år, dvs 1977,1979,1981,
1983,1985,1987,1989,1991,1992
Med kallelse till avdelningsrådet 1993
Häri även:
F 2 Handlingar rörande
avdelningsrådet 1981 (tillkomna
före och efter avdelningsrådet)