Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

G1 - Bokslut och skatter

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1954-1987 Med revisionsberättelser, lucka 1986, 1960-1977 även tryckta
2 1965-1984 Deklarationer med bilagor 1965-1974, debetsedlar 1965-1977, kontrolluppgifter 1969-1977, 1982-1984
3 1936-1984 1 band inventariebok med balansräkningar 1936-1959, inventarium och balansräkning 1979, balansräkningar 1979-1980, 1983, 1984, reslultaträkningar 1979-1981, 1983-1984, 1987
4 1977-1981 Kontrolluppgifter
5 1977 Kontrolluppgifter, reseräkningar
6 1978-1979 Kontrolluppgifter och traktamenten anställda ATF
7 1980 A-Ö kontrolluppgifter, underlag
8 1981 A-Ö kontrolluppgifter, underlag
9 1982 A-Ö kontrolluppgifter, underlag
10 1983 A-Ö kontrolluppgifter, underlag
11 1984 Reseräkningar, barntillsyn
12 1986 A-Ö kontrolluppgifter, underlag
13 1984 Skattereduktion för medlemmar
14 1985-1986 Skattereduktion för medlemmar
15 1987-1988 Skattereduktion för medlemmar
16 1984-1990 Diverse ekonomihandlingar med bilagor
17 1980-1991 Balans- och resultaträkning (1980-1989), Revisionsberättelser (1991). Lucka 1990.
18 1983-2013 Diverse revisionsberättelser och årsredovisningar
19 1990-2001 Årsbokslut (med HD-disketter)
20 2002 Årsbokslut
21 2003-2006 Årsbokslut (med HD-disketter)
22 2007-2009 Årsbokslut
23 2009-2011 Årsbokslut
24 2012 Årsbokslut
25 2013-2014 Årsbokslut (enbart få handlingar för 2013)
26 1960-1980 Inventarium och balansräkning. Handskriven inventariebok
27 1951-1996 Inventarieförteckning