Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F15 - Handlingar rörande jämställdhet

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1959-1995 Kurser
2 1963-1983 "Fakta och synpunkter i könsrollsfrågan", "Kvinnolöner".
3 1967-1980 Projektgruppen för jämlikhet.
4 1967-1997 Jämställdhetsrådets centrala konferenser.
5 1968-2001 Kvinnor i Sif. Mentorprojekt "Coming girls".
6 1968-2000 Sifs jämställdhetsprogram
7 1972-1997 Jämställdhetsrådets regionkonferenser
8 1978-1992 Info och cirkulär
9 1982-1988 Jämställdhetskommittén
10 1982-1999 Sifs jämställdhetsgrupper
11 1984-1988 Projektet "Jämställdhet - Data - Personalutveckling"
12 1984-1986 Projektet "Jämställdhet - Data - Personalutveckling"
13 1988-1997 Sif-skrifter om kvinnoyrken
14 1989-2001 Jämställdhetslagen. Kvinnofestivaler.
15 1989-1999 Kvinnofestivaler, video och kassettband.
16 1992-1994 Kvinnors arbetsmarknad inom kemibranschen.
17 1997-1999 Sifs kvinnoprojekt i Rumänien.
18 1979-1987 Jämställdhetsfrågor Sif/TCO
19 1979-1985 SAF-PTK / Jämställdhetsutskottet / Konferenser m.m.
20 1980-1984 PTK-Jämställdhet
21 1980-1984 PTK-Jämställdhet
22 1984 PTK:s jämställdhetsgrupp, studieresa
23 1978-1990 Jämställdhetsprogram, arbetsmaterial