Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F14ba - Handlingar rörande lönepolitik

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958-1964 SIF:s lönepolitik
2 1965-1968 Lönepolitiska kommittén SAF/SIF: utkast till rapporten och rapporten. Anföranden angående lönebildning
3 1967-1979 Låglöner, checklöner. Löneutvecklingsrapporter 1970-1979
4 1971 TCO:s lönepolitiska utredning
5 1972 TCO:s lönepolitiska utredning
6 1972 TCO:s lönepolitiska utredning
7 1974-1977 Lönepolitiska utredningen LP-75
8 1980-1982 Lönepolitik för 80-talet; resultatlöner
9 1982-1992 Div. utredningar
10 1983-1997 Vinstdelning
11 1990-1994 Sif:s interna lönepolitik; Anföranden om lönens roll som motivation för framsteg
12 1974-1976 Lönepolitiska utredningen LP-75
13 1974-1976 Enkäter, utredningar m.m.
14 1976-1977 Lönepolitiska utredningen LP-75: slutrapport.
15 1974-1984 TCO lönepolitik, kursmaterial, vinstandelar, resultatlöner m.m.