Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F13b - Handlingar rörande företagsdemokrati

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1962-1975 Förslagsverksamhet, företagsnämnder
2 1966-1970 Protokoll från Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor
3 1970-1972 SAM-projektet
4 1971-1977 Anställdas representation i företagsstyrelser
5 1972 TCO-P-delegationen för företagsdemokratifrågor
6 1973-1977 TCO-P-delegationen för företagsdemokratifrågor
7 1973-1974 Styrelserepresentation: IDEMO-gruppen, protokoll
8 1973-1974 Styrelserepresentation: IDEMO, uppföljning av försöksverksamheten
9 1973-1974 Styrelserepresentation: IDEMO. undantag från lagen, sekretess, ersättning till ledamöter, utbildning av styrelserepresentanter
10 1973-1974 Styrelserepresentation: IDEMO, korrespondens