Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F13a - Handlingar rörande medbestämmande

Plats
Anmärkning
Vol. 2 - 5: förhandlingar SAF - LO/PTK
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1973-1978
2 1976-1977
3 1977-1979
4 1978-1980
5 1978-1979 Uppgörelsen
6 1978-1982 LO/PTK:s centrala medbestämmanderåd
7 1978-1979 MBA: KAB-, Försäkrings-, TA- och Bankområdet
8 1978-1979 MBA: KFO-området
9 1979-1987 1979, 1987. Tryckta MBA-avtal. SFO-branschkommitté
10 1979-1987 Tryckta MBL-avtal
11 1977-1981 SIF:s MB-projektgrupp; MBA-förhandlingar; 22-gruppen och expertgruppen
12 1978 22-gruppen; SIF:s expertgrupp; SIF;s MB-projektgrupp: HOM-konferens
13 1977-1981 SIF;s MB-projektgrupp: handläggning för klubbar; MBP-utredningen 1981
14 1980-1981 SIF:s projektgrupp: facklig forskningsplanering
15 1982-1996 Tryckta utvecklingsavtal; Medbestämmande kommittén 1982-1985
16 1983-1984 Utvecklingsavtalet - tillämpning
17 1985-1989 Facklig samordning i medbestämmande frågor - MBR-F
18 1978-1993 Medbestämmandefrågor: Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (PAPPERS) (1978-1992) / Medbestämmandefrågor: Träindustriarbetareförbundet (1978-1993)
19 1983-1992, u.å. Diverse broschyrer, tryck.