Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F7 - Handlingar rörande kompetens och personalutveckling

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1993 Utredningar om yrkesfrågor
2 1983-1989 Yrkesfrågor: datayrke
3 1982-1989 Gruppen för projekt från Trygghetsfondsmedel, protokoll
4 1982-1989 Gruppen för projekt från Trygghetsfondsmedel, ansökan, korrespondens
5 1982-1984 Japan-projektet (Långsiktig studie av japansk företagsutveckling)
6 1983-1989 Vivaldi-projektet (Utvecklingsprojektet för Ny Teknik och Arbetsorganisation)
7 1997-2000 Industridagar
8 1998-2002 Syslab - ett arbetslöshetsprojekt. Benchmarkingforum. "Hemmahamn" (om arbetslöshetsersättning)