Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F6e - Handlingar rörande avdelningar och distrikt

Plats
Anmärkning
Se även E1, Inkomna skrivelser från avdelningar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1936-1965 Distrikt
2 1963-1967 Storavdelningsreformen: PM, stadgar, indelningsplaner, motioner, cirkulär, klubbidrag
3 1963-1968 Storavdelningsreformen: sammanträdesanteckningar, korrespondens, kartor, pressklipp, trycksaker
4 1963-1968 Storavdelningsreformen: avdelningsexpeditioner, HTF-utredning m fl, remissvar i sammandrag, FK:s storavdelningskommitté, tjänste-, pensions- och resereglemente
5 1963-1965 Rapporter från nybildade avdelningar
6 1964-1965 Rapporter från nybildade avdelningar
7 1968-1977 Storavdelningskonferensen, gränsdragning mellen avdelningar, slutredovisning
8 1976-1978 FAU
9 1980-1987 Utredningar ang. FA-anställd personal
10 1985-1986 Utredning om principer för anslagstilldelning till förbundsavdelningarna
11 1990-1998 1990 undersökning om FA-tidningar, "25 år med SIF", 1998 "35 år med SIF"
12 1949, u.å. Frågeformulär till avdelningsstyrelserna betr. förbundsexpeditionens skriftliga informationsverksamhet (1949) / Intervjuer med personalen på Sifs förbundsavdelningar (u.å.; disketter)
13 1987-2007
14 1987-1993
15 1994-1998
16 1967-1971 Avdelning 17, Eskilstuna. Avdelning 25, Sundsvall. Avdelning 27, Luleå.
17 1979-1981 Förbundsavdelningsfrågor
18 1981-1983 Planeringsfrågor
19 1984-1987 Planeringsfrågor
20 1988-1995 Sammanslagning av FA1 och FA2
20a 1990-1991 Sammanslagning av FA1 och FA2
21 1937-1964 Avdelning 1, Malmö, Allmänna klubben: Protokollbok (1940-1943) / Distrikt 8, Katrineholm: Material till kurser och konferenser (1937-1964).
22 1924-1932 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
23 1936-1944 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
24 1945-1950 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
25 1951 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
26 1951-1952 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
27 1952-1953 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
28 1954-1955 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
29 1956 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
30 1957 Avdelning 2, Lund: Diverse handlingar.
31 1930-1940 Avdelning 17, Finspång: handskrivna protokollböcker
32 1928-1937 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
33 1930-1953 Avdelning 17, Finspång: Pressklipp
34 1931-1955 Avdelning 17, Finspång: diverse handlingar (även fotografier)
35 1931-1965 Avdelning 17, Finspång: verksamhetsberättelser
36 1931-1937 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens, diverse personer
37 1932-1943 Avdelning 17, Finspång: protokoll (bundna)
38 1932-1965 Avdelning 17, Finspång: diverse handlingar
39 1934-1949 Avdelning 17, Finspång: protokoll (bundna, 1934-1949) / besöksliggare (1941-1944)
40 1938-1943 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
41 1938-1952 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
42 1944-1949 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
43 1944-1958 Avdelning 17, Finspång: protokoll (bundna)
44 1950-1952 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
45 1950-1965 Avdelning 17, Finspång: diverse protokoll
46 1953-1956 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
47 1957-1958 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
48 1959-1960 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
49 1961-1962 Avdelning 17, Finspång: Korrespondens
50 1937-1965 Distrikt 24, Luleå: protokoll och verksamhetsberättelser (1941-1965) / Avdelning 35, Allingsås: diverse handlingar (1937-1964).
51 1932-1946 Avdelning 25, Helsingborg: korrespondens
52 1945-1956 Avdelning 25, Helsingborg: korrespondens
- 1936-1954 Avdelning 55, Bodafors: diverse handlingar. Ingår i F6e:53.
53 1939-1966 Avdelning 54, Tranås: protokoll (1939-1966) / korrespondens (1940-1941) / kassaböcker (1940-1942 & 1945-1946). Häri även Avdelning 55, Bodarfors: diverse handlingar (1936-1954).
54 1942-1943 Avdelning 54, Tranås: diverse handlingar
55 1941-1945 Avdelning 54, Tranås: diverse handlingar
56 1953-1966 Avdelning 54, Tranås: diverse handlingar
57 1956-1957 Avdelning 54, Tranås: diverse handlingar
58 1955-1965 Avdelning 54, Tranås: diverse handlingar
- 1951-1961 Adelning 58, Borås: diverse handlingar. Ingår i F6e:59.
59 1930-1947 Avdelning 82, Halmstad: räkenskaper (1938-1947) / diverse handlingar (1930-1944). Häri även: Avdelning 58, Borås: diverse handlingar (1951-1961).
60 1938-1940 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
61 1941-1942 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
62 1943 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
63 1944 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
64 1945 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
65 1946 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
66 1947 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
67 1948 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
68 1949 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
69 1950 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
70 1951 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
71 1951 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
72 1952 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
73 1952 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
74 1952 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
75 1953 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
76 1954 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
77 1955 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
78 1955 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
79 1956 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
80 1957 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
81 1958 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
82 1959 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
83 1960 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
84 1961 Avdelning 82, Halmstad: diverse handlingar
85 1947-1954 Avdelning 82, Halmstad: Akteibolaget Malcus Holmquist
86 1942-1964 Avdelning 120, Luleå: korrespondens
87 1947-1960 Avdelning 120, Luleå: korrespondens
88 1951-1964 Avdelning 120, Luleå: korrespondens
89 1945-1965 Avdelning 171, Värnamo: protokoll / års- och verksamhetsberättelser/ korrespondens
90 1957-1966 Avdelning 183, Bromölla: protokoll
91 1946-1965 Avdelning 191, Skellefteå: ordf. handlingar / protokoll / årsberättelser
92 1957-1961 Avdelning 191, Skellefteå: korrespondens m.m.
93 1962-1965 Avdelning 191, Skellefteå: korrespondens m.m.
94 1947-1966 Avdelning 194, Simrishamn: protokollböcker
95 1948-1956 Avdelning 207, Sollefteå: diverse handlingar
96 1953-1964 Avdelning 207, Sollefteå: diverse handlingar
97 1948-1956 Avdelning 222, Taberg: protokollbok
98 1950-1963 Avdelning 236, Kävlinge: diverse handlingar
99 1956-1960 Avdelning 236, Kävlinge: diverse handlingar
100 1961-1962 Avdelning 236, Kävlinge: diverse handlingar
101 1962-1964 Avdelning 236, Kävlinge: diverse handlingar. Häri även: Avdelning 269, Boden: diverse handlingar (1961-1964).
- 1961-1964 Avdelning 269, Boden: diverse handlingar. Ingår i F6e:101.
102 1982-1990 Sektionsöverenskommelser
103 1941-1965 Avdelning 120, Luleå: protokoll.
104 1942-1964 Avdelning 120, Luleå: korrespondens.
105 1950-1964 Avdelning 120, Luleå: dagböcker (räkenskapshandlingar).
106 1959-1960 Avdelning 120, Luleå: redovisningshandlingar
107 u.å. "35 år med storavdelningarna - Pionjärer och ledare genom åren" / "25 år med SIF - En skildring av storavdelningsreformen" av Gunnar Söderlund