Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F5g - Handlingar rörande jubileer och Sif:s historia

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1992 -2006 Sif:s historia och organisationspolitik. Ingår i F5g:11.
1 1945 Noter till festmarsch, komponerade av Axel Malm, 25-årsjubileum 1945
2 1945-1960 25- och 40-årsjubileer
3 1945-1970 "Svenska Industritjänstemannaförbundet 1920-1945", "Om bruksbetjänter och bruksmiljö", "Samverkans slagkraft", "Rapport 50"
4 1970 50-års jubileum
5 1970 50-års jubileum
6 1995 Jubileumsskrifter 75 år
7 1995 Jubileumsskrifter 75 år
8 1995 "Åren som gått", "Historia och framtid"
9 1995 "År som gått"
10 1946-1996 Jubileumsskrifter från avdelningar och klubbar
11 1993-1995 Diverse material, bl.a. vita balonger med svart print "SIF-75 år". Häri även handlingar rörande Sif:s historia och organisationspolitik.