Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F5a - Handlingar rörande förbundets organisation

Plats
Anmärkning
Se även F6e Handlingar rörande avdelningar och distrikt.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1931-1969 Med handlingar rörande namnändringen 1932; sammanslagningen med SBF 1937; koncernkommittén 1968-1969.
2 1965-1967 Adnimistrationskommittén 1965; 1967 administrativa kommitté
3 1969-1972 Organisationsutredningen
4 1962-1994 Organisationshandböcker
5 1967-1994 Instruktioner och policies
6 1967-1980 Foa organisationshandböcker
7 1979-1993 1979-1981 organisationsutredningen; 1990 HUT-utredningen; 1989-1990 SIF:s organisationsgrad; 1982-1993 Chefs- och ledningsfrågor
7a 1990 HUT-utredningen
7b 1990 HUT-utredningen
8 1965-1976 Tjänstedata
9 1973-1979 Tjänstedata
10 1985-1988
11 2002-2006
12 2003-2005
13 2003-2005
14 1973-1989 Material till organisationshandböcker
15 1965-1982 Material till Foa (Förbundets organisations- och arbetsformer)
16 2001 Översyn organisation 2001
17 1987-1998 Chefshandbok
18 2005 Chefshandbok
19 1985-1998 Sif:s logotype (1985) / Administration organisationsöversyn (1987-1993) / Kansliöversyn (1998).
20 1933-1967 Stadge- och organisationsändringar (även odaterade dokument)
21 1988-1995 Strukturutredningen (Förbundsavdelningar)
22 1992-1993 Anders Fricks handlingar
23 1968-1991 Organisationshandbok
24 1997-1998 Arbetstid (Förtroendearbetstid) (1997-1998)
25 2001 Ny logotype (logga)