Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F14bh - Befattningsnomenklatur och arbetsvärdering

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1948-1976 1948 PM om lönestatistik gruppering,1967, 1969 överenskommelse SAF-SIF om befattningsklassificering, 1969 Sven Jonasson "Svensk Sysselsättningsnomenklatur",utredning om befattningsbrnämningar 1970-1972, Hans Samuelsson, "Information om ändringar och
2 1964 Projektet KULA (Konkurrens, utbildning, lönestruktur och arbetsutvärdering)
3 1948-1968 "Befattningsnomenklatur - tjänstemän"
4 1974-1983 "Befattningsnomenklatur - tjänstemän"
5 1980-1988 Arbetsvärdering. En handledning för fackföreningsfunktionärer 1980, Löneutvecklingen för arbetare och tjänstemän vid några företag 1980, System för arbetsvärdering, underlag för föredragning 1981,
6 1990-1994 BNT, remiss nr 2 område 0 - 9 1990, Hans Samuelsson, System för statistisk gruppering av tjänstemannabefattningar inom privata sektorn 1991, Yrkes- och svårighetsindelning av tjänstemanna arbeten inom industrin 1993,
7 1962-1996 Diverse tryck rörande arbetsvärdering, lönepolitik/-statistik och befattningsnomenklatur.
- 1978 Befattningsbeskrivningar. Ingår i F21b:6.