Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

F8 - Handlingar rörande Arbetsdomstol och Skiljenämnd

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1938-1962 Handlingar som ej lett till dom i skiljenämnd spridda år
2 1938-1952 Dom i tvistemål, skiljenämnd spridda år
3 1939-1957 Arbetsdomstolen 1947-1951 Domar i tvistemål, skiljenämnd 1939-1957 spridda år
4 1977-1982 Arbetsdomstolen vikariatsfrågan 1982
5 1982-1983 AD vikariatsfrågan