Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

F6 - Handlingar rörande arbetsgrupper

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1964-1986 Lönepolitiska gruppen
2 1966-1985 Lucka 1969-1970
3 1972-1977 Arbetsgrupp i samrådsfrågor
4 1974-1987 u å LAS-gruppen, (Lagen om anställningsskydd) luckor 1975, 1984-1986
5 1976-1983 Personalpolitiska gruppen
6 1977-1984 Uppsökande verksamhet spridda år
7 1980-1989 "
8 1979-1980 u å Arbetsgrupp för utredning av kretsindelning
9 1980-1990
10 1982-1986 4-gruppen, ATFs syn på framtida apotek. Arbetsgrupp för produktionsfabrikerna lucka 1983
11 1982-1984 4-gruppen
12 1983-1984 "
13 1983-1985 Delegationen för arbetstidsfrågor DELFA
14 1987-1988 Chefsgruppen
15 1972-1989 Rekryterings- och bemanningsprojekt spridda år
16 1982-1987 Rekryteringsgruppen
17 1985-1987 "
18 1987-1989 Projekt rekrytering
19 1979-1986 Dosdispensering
20 1982-1983 Ledningsgruppen
21 1983-1986 4-gruppen
22 1983-1991 LTS-gruppen
23 1986-1994 Dataplangruppen, LTS-gruppen, Marginalgruppen, Profilgruppen
24 1984-1990 PSU-gruppen. Utvecklingsavdelningen
25 1984-1986 Utvärderingsgruppen. Receptarieutbildningen
26 1982-1988 Studerandemedlemsskapgruppen
27 1985-1988 Chefsförsörjning
28 1987-1990 Chefsgruppen
29 1987-1993 Diverse projekt och grupper
30 1988-1994 Ekonomigruppen
31 1990-1992 Framtidens apotek
32 1985-1990 Rekrytering
33 1990-1992 Projekt 90
34 1990-1991 Projekt 90
35 1986-1991 Projekt 90
36 1980-1993 Projekt, utvärderingar
37 1985-1992 PUH-gruppen
38 1992-1993 Lönepolitikgruppen
39 1982-1997 AO-projektet. Pilotprojekt AO på utbildningsapotek
40 1989 AO-projektet
41 1989-1995 AO-projektet. AO-satsningen
42 1993-1994 AO-satsningen
43 2006-2013 Rekryteringskampanjen