Hem Arkivbildare
Nordendahl, Kerstin
Arkiv
Nordendahl, Kerstin
Serie
Sök

 - -

Plats
Anmärkning
Handlingarna är förtecknade löpande utan seriesigna
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1898-1947 Personalia (betyg, intyg, utmärkelser), pressklipp (1918-1944), berättelser om distrikssköterskor, fotografier, från Lappland, Statens sjuksköterskeskola (pm, pressklipp), anteckningar, fotografier, dörrskylt
2 1906-1941 Föredrag etc. om sjukvårdens historia
3 1907-1949 Svenska broschyrer
4 1907-1958 Resplaner och reseräkningar för inspektioner samt brev rörande flyktingar från andra världskriget, meddelanden och brev
5 1908 Fotografier, inbjudningar, anteckningar och trycksaker gällande nationellt, nordiskt och internationellt arbete (sjuksköterskeväsen)
6 1908-1941 Artiklar och särtryck om sjuksköterskor
7 1908-1947 Hyllningsadresser, telegram, tackbrev, motbok (1908)
8 1909-1918 Material rörande krigssjukvård (Röda korset) under 1:a världskriget (Tyskland, Grekland, Österrike och Sverige) men även från Balkankrigen (föregångaren till 1:a världskriget), album från Grekland (Röda korssjukvård) och Sverige (fångtransporter).
9 1909-1949 Inbjudningar, trycksaker, pressklipp, anföranden och tal gällande SSN, Sverige, Danmark, England, Norge och ICN
10 1910-1944 Fotografier: Belgrad-ambulandsen 1913, kurser etc
11 1913-1947 Material från kursen, fotografier
12 1920-1949 Föredrag
13 1921-1947 Program och utländska broschyrer
14 1925-1947
15 1935-1947 Fotografier och diplom. Förvaras i rör.