Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F14bd - Handlingar rörande befattningsstruktur

Plats
Anmärkning
I kartong. Tabellerna i volym 1-4 är uttagna år 1989 och tabellerna i volym 5 år 1990 och har använts för att se medlemamrnas befattningsstruktur.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1989-1990 Löneökning för identiska personer: mellan åren1978-1983 1) skikt inom samma familj 2) familj till familj. Med "Medlemsbokslut 1988-1989", utgiven 1990.
2 1989 Löneökning för identiska personer: mellan åren1983-1988 1) skikt inom avvikande familj 2) familj till familj.
3 1989 Löneökning för identiska personer: mellan åren1978-1988 1) skikt inom samma familj 2) familj till familj.
4 1989 Löneökning för identiska personer: mellan åren1978-1988, skikt inom avvikande familj.
5 1990-1991 Löneökning för identiska personer, familj till familj, 1979-1989 och 1984-1989. Med utkast till rapport, sammanställning av Hans Samuelsson, 1991, och handlingar kring datakörningar.