Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F14bg - Handlingar rörande lönestatistik, egna trycksaker

Plats
Anmärkning
Luckor kan förekomma.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1937-1962 "SIF:s statistik över löne- och anställningsförhållanden"; "Industritjänstemännens anställningsförhållanden"; PM angående SIF:s löne- och socialstatistik; "Klassificering av industrigrenar"; "SIF:s minimilönetariffer"; Tjänstemännens löneutveckling
2 1965-1986 "Lönestatistik för tjänstemän"; "Löner för tjänstemän"
3 1987-2006 "Statistik som angår oss alla"; "SIF i siffror"; "Lönestatistik för systemvetare, civilekonomer, gymnasieingenjörer, civilingenjörer, systemvetare m.fl.". Även tryck utan år förekommer.