Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F12b - Handlingar rörande SSF:s smärtprojekt

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1994-1999 Projektutveckling för "Smärtprojektet", temaåret 1996, tryckta rapporter och artiklar, studiehandledning och studiematerial
2 1994-1999 Inkomna arbeten gällande "Smärtprojektet"
3 1994-1999 Uppsatser
4 1994-1999 Artikelunderlag för utveckling och riktlinjer (för smärtprojektet)
5 1994-1999 Kursledarutbildning rörande smärta och smärtbehandlinga, enkätundersökning I
6 1994-1999 Enkätundersökning II
7 1994-1999 Elisabeth Killanders handledning om smärtlindring
8 1994-1999 Artikelunderlag för utveckling och riktlinjer
9 1997-2000 Inventering av vårdprogram och kvalitetsarbeten, slutrapport 2000