Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F12a - Handlingar rörande kvalitetssäkringsprojekt

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1990-1995 Kvalitetsutredningar, standarder, nutrition, kursledarutbilning, referensgrupp, nätverk, broschyrer
2 1990-1995 Kvalitetssäkringssystemet DYSSY - engelsk referensmaterial
3 1990-1996 Kvalitetssäkringsprojekt: Nordiskt samarbete (SSN) konferensdokumentation
4 1991-1994 Lokala och centrala DYSSY-kursen (1992), testmaterial, kursmaterial
5 1992-1996 Dialysprojekt (europeisk standard)
6 1992-1997 Kvalitetsindikatorsprojektet: nätverk, kursledargrupp, övrig projektdokumentation
7 1992-1999 Kvalitetsindikatorsprojektet: referensgrupp, minnesanteckningar, inkomna skrivelser och rapporter, arbetsmaterial m m
8 1993-1995 Lokala- och centrala DYSSY-kurser, handlingar rörande datorstöd, DYSSYmodellen