Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän

Plats
Anmärkning
Serien i kartong. Kronologisk ordning. Serien består av lönestatistiktabeller över tjänstemännens löner. Statistiken är från 1970 gemensam för SAF, SIF, SALF, från 1971 även HTF, från 1975 även CF, från 1980 även SFO, KFO, KAB, TA vilka dock utgår igen år 1991. Från och med volym 37 benämnd Lönestatistik för privattjänstemän.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1937-1940 1937-1939: Minimilönetariffer och lönetariffer. Tryckt sammanställning. Beräkningar och diagram. PM beträffande revidering av SIF:s minimilönetariffer. 1940: Lönetabeller med uppgifternas fördelning. Löner för skilda åldersgrupper. Löner per åldersgr
2 1940 Utvidgad minimilönetariff och olika diagram.
3 1941-1947 1941-1944: "Löner för skilda åldersgrupper" per män och kvinnor, Stockholm män och kvinnor. År 1942 lucka Stockholm. 1945-1947: "Lönestatistik" för hela landet: del 1 uppgiftslämnarnas fördelning, del 2 löneläget för män, del 3 för kvinnor. Stockholm
4 1945 Lönetabeller per kön, ålder, yrke, lön, dyrtid, summa per grupp/år, fackutbildning, löneökning med mera.
5 1945-1948 "
6 1948 Tabellistor för män, kvinnor, verkstad och järnbruk med mera, ej bearbetade.
7 1948-1949 Lönetabellerna uppdelade i sex delar som i volym 3, 1945-1947. Lucka 1948 del 5.
8 1950-1951 "Lönestatistik" för hela landet: del 1 löneläget för män teknisk personal, del 2 män merkantil personal, del 3 kvinnor. Stockholm: del 4 män, del 5 kvinnor. Göteborg: del 6 män, del 7 kvinnor. 1951 utgår Göteborg, del 6 Järnbruk män, del 7 Järnbruk k
9 1952-1955 1952: del 1-7 som 1951, del 8 Dyrort 3, del 9 Sågverk/pappersmassa. 1953-1955: del 1-7, del 8 Läroverksingenjörer. 1955 med Dyrorterna 2-5.
9a 1954 Utdrag ur 1954års riksstatistik (div. avdelningar; Stå-Svensk).
10 1956 Del 1 Industrin i sin helhet - hela landet, del 2-5 Dyrort 2-5, del 6 Stockholm, del 7 Järnbruken, del 8 Varven, del 9 Läroverk, lön per fackutbildning. Med "Antalet medlemmar per avdelning och företag".
11 1957 Del 1-9, del 10 Sveriges Verkstadsförening. Med Fördelning efter arbetsområde, utbildning, med mera.
12 1957-1958 Ej bearbetade tabellistor. 1957: TLI-statistik. Antalet medlemmar per avdelning/företag. Medlemmarnas fördelning på avdelning och uppgiftslag. Lönesummor och antal per yrkeskod/dyrort. 1958: Medlemmarnas fördelning på inkomstnivåer. Branschstatistik.
13 1958 Del 1-10
14 1959 Del 1-10. Med Elektriska arbetsgivarföreningen. Pappersmasseförbundet. Medlemmarnas fördelning på inkomstnivåer. Branschnivåer.
15 1960 "
16 1961 Del 1-10, del 11 Institutingenjörer. Med Branschnivåer.
17 1962 Del 1-11
18 1963 Del 1-11. Med Lön per fackutbildningsform.
19 1964 "
20 1965 "
21 1966 "
22 1967-1969 1967: lucka Dyrort 2. 1968: lucka Dyrort 2. Med Diplomerade företagsekonomers riksförbund och Ingenjörers löner. 1969: lucka Dyrort 2, Varv, Verkstad.
23 1970 "Löner för tjänstemän": Del 1 Hela riket, del 2 Övriga riket, del 3 Stockholm, del 4 Göteborg. Med del 2 Utbildning och del 3 Arbetsgivareförbund.
24 1971-1972 Nu med indelningen: del 1 Regioner, del 2 Utbildning och del 3 Arbetsgivareförbund.
25 1973-1974 1973: del 1-2. 1974: del 1-3
26 1975 1975: del 1-3
26a 1976 Del 1-3
27 1977 Del 1-3
28 1978-1979 1978: del 1-3. 1979: del 1-3
29 1980-1981 Del 1-3
30 1982 "
31 1983-1984 1983: del 1-3. 1984: del 1-2.
32 1984-1985 1984: del 1-3. 1985: del 1-3.
33 1986-1987 Del 1-3
34 1988-1989 "
35 1990 1990: del 1-3.
35a 1990-1991 Lönetabeller
36 1991-1992 1991: del 1 Region Stockholm och övriga riket; Lönestatistik för privattjänstemän 1991. 1992: del 1
37 1992-1993 1992: del 2; Lönestatistik för privattjänstemän 1992; Löneutveckling 1992. 1993: Lönestatistik för privattjänstemän 1993; Lokal lönesättning i ny arbetsorganisation; Löneutveckling 1993
38 1994 Lönestatistik för privattjänstemän 1994; Löneutveckling 1994
39 1994 Arbetsgivareförbund 1994
40 1995 Lönestatistik för privattjänstemän 1995; Löneutveckling 1995
41 1995 Arbetsgivareförbund 1995
42 1996-1997 1996: Lönestatistik för privattjänstemän 1996, Projekt LOKA (Lokal lönebildning, Kontinuerlig kompetensutveckling, Anställningstrygghet). 1997: Lönestatistik för privattjänstemän 1997
43 1998-2007 1998: Projekt Lön 2000; Lönestatistik för privattjänstemän 1998. 1999: Lönestatistik för privattjänstemän 1999. 2000: Lönestatistik för privattjänstemän 2000 (bara Stockholms län/Övriga riket/Hela riket); Lönestatistik för fastighetsbranschen 2000.