Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F14bc - Handlingar rörande lönenivåns förändringar

Plats
Anmärkning
I kartong. Kronologisk ordning. Serien består av olika tabellsammanställningar kring lönenivåns förändringar. Jämförelserna görs oftast med föregående år. Med tabellutdrag och beräkningar, diagram och övriga bilagor vilka dock upphör år 1964. Sammanställningarna finns även i förkortad form från 1959 och framåt i Statistikdata, F23e, under huvudrubriken "Löneutvecklingen [...]".
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1943-1946 Tabell över löneutveckling 1943-1946 och lönespridning 1946. A-H
2 1943-1946 " Sv-Ö
3 1945-1950 1945: hela landet. 1946-1950: hela landet och Stockholm. Med rapport om bearbetning av 1948 års statistiska material. Med meddelande till avdelningar och klubbar om löneutvecklingen, 1950.
4 1951-1953 1951: hela landet (med instruktion om uppgiftsinsamling till statistikombud och avdelningsstyrelse), Stockholm och järnbruken. 1952: hela landet, Stockholm (med handskriven rapport av Palmblad), järnbruk. 1953: hela landet, Stockholm, järnbruken.
5 1954-1955 1954: hela landet, Stockholm och järnbruken. 1955: hela landet 1952-1955, Stockholm (med 1950-1955) och järnbruken.
6 1956-1957 1956: hela landet (med 1950-1956 och PM rörande löneökning och löneutvekling förbundsvis), Stockholm (med 1950-1956) och järnbruken. 1957: hela landet (med löneutveckling förbundsvis och statistiska ålderstillägg), Stockholm och järnbruken.
7 1958-1960 1958: hela landet (med statistiska ålderstillägg), Stockholm och järnbruken. 1959: hela landet, Stockholm (sammanställning saknas) och järnbruken. 1960: hela landet (med löneglidning), Stockholm och järnbruken.
8 1961-1963 1961: hela landet, Stockholm (med pensionsuppräkning och löneökning) och järnbruken (sammanställning saknas). 1962-1963: hela landet, Stockholm och järnbruken.
9 1964-1969 1964: hela landet, Stockholm och järnbruken, med Göteborg. 1965-1969: hela landet, Stockholm och järnbruken.
10 1970-1971 Hela landet, Stockholm och SAF-området.
11 1972-1973 "
12 1974-1975 "
13 1976-1977 "
14 1978-1979 1978: hela landet, Stockholm och SAF-området. 1979: hela landet, Stockholm.
15 1979-1980 1979: SAF-området. 1980: hela landet, Stockholm och SAF-området.
16 1981-1982 1981: hela landet, Stockholm och SAF-området. 1982: hela landet, Stockholm.
17 1982-1983 1982: SAF-området. 1983: hela landet, Stockholm och SAF-området.
18 1984-1985 Hela landet, Stockholm och SAF-området.
19 1986-1988 Stockholm och SAF-området. Lucka: hela landet.
20 1989-1990 "
21 1991-1992 "
22 1993-1994 "