Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F14bb - Handlingar rörande löneutvecklingen

Plats
Anmärkning
I kartong. Serien består av statistiska tabeller angående löneutvecklingen. Tabellerna ligger årsvis efter arkivbildarens innehållsförteckning; från 1969 till 1991 med 16 stycken rubriker (tabell 1-16). Statistiken består bland annat av "Löneökning för identiska personer per kategori, befattningsskikt och åldersgrupp", "Löneläge och löneökning per arbetsgivarförening", "Id. personer fördelade efter löneökningens storlek", "Skiktförändringen för id. personer", "Spridning av SAF:s befattningskoder jämfört med SIF:s", "Löneläge och löneökning per avdelning". Från år 1969 även med "Medellönernas regionspännvidd", "Kvinnornas medellöneläge i förhållande till männen", "Löneläge och löneökning för nyanställda jämfört med tidigare anställda" med mera. Från år 1963 finns även frekvenstabeller och från år 1985 även företagsförteckning. Viss löneutvecklingsstatistik finns även sammanfattad i Statistikdata, F23e.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1952-1953 Lönefördelning per kön, jämförelse SAF-yrke mot SIF-yrke
2 1962-1965 Relativt löneläge per kön, kategori, åldersgrupp
3 1963-1966 Frekvenstabeller (medlemmar fördelade på inkomstnivåer).
4 1966-1967 Tabell 1-10, 1967 även frekvenstabeller.
5 1968 Tabell 1-10
6 1969 Tabell 1-16
7 1969-1970 Frekvenstabeller
8 1970 Tabell 2-14
9 1971 Tabell 2-16
10 1971-1972 1971: Frekvenstabeller. 1972: Tabell 1-9
11 1972 Tabell 10-14 och frekvenstabeller
12 1973 Tabell 2-6
13 1973 Tabell 7-15
14 1973 Frekvenstabeller
15 1974 Tabell 2-10
16 1974 Tabell 11-15 och frekvenstabeller
17 1975 Tabell 2-7
18 1975 Tabell 8-15
19 1975 Frekvenstabeller
20 1976 Tabell 2-7
21 1976 Tabell 8-15 och frekvenstabeller (nu även med lönesummor per befattningsskikt)
22 1976 Frekvenstabeller
23 1977 Tabell 2-15
24 1977 Frekvenstabeller
25 1978 Tabell 2-6
26 1978 Tabell 7-18
27 1978 Frekvenstabeller
28 1979 Tabell 2-6
29 1979 Tabell 7-
30 1979 Frekvenstabeller
31 1980 Tabell 1-5
32 1980 Tabell 6
33 1980 Tabell 7-15
34 1980 Frekvenstabeller
35 1981 Tabell 2-6
36 1981 Tabell 7-8
37 1981 Tabell 9-15 och frekvenstabeller
38 1981 Frekvenstabeller
39 1982 Tabell 2-8
40 1982 Tabell 9-15
41 1982 Frekvenstabeller
42 1982 "
43 1983 Tabell 2-7
44 1983 Tabell 8-11 och "specialkörningar"
45 1983 "Specialkörningar"
46 1983 Frekvenstabeller
47 1983 "
48 1984 Tabell 2-6
49 1984 Tabell 7-15
50 1984 Frekvenstabeller
51 1984 "
52 1985 Tabell 2-7
53 1985 Tabell 8-15
54 1985 Frekvenstabeller
55 1985 "
56 1985 Företagsförteckning, antal medlemmar: samtliga exklusive specialföretag, för samtliga klubbar och specialföretag
57 1986 Tabell 2-7
58 1986 Tabell 8-11
59 1986 Frekvenstabeller
60 1986 "
61 1986 Företagsförteckning
62 1987 Tabell 2-6
63 1987 Tabell 7-8
64 1987 Tabell 9-16 och frekvenstabeller
65 1987 Frekvenstabeller
66 1987 Frekvenstabeller och företagsförteckning
67 1988 Tabell 2-7
68 1988 Tabell 8-15
69 1988 Frekvenstabeller
70 1988 "
71 1988 Företagsförteckning
72 1989 Tabell 2-7
73 1989 Tabell 8-15
74 1989 Frekvenstabeller
75 1989 "
76 1990 Tabell 2-7
77 1990 Tabell 8-11
78 1990 Frekvenstabeller
79 1990 "
80 1991 Tabell 2-9
81 1991 Tabell 10-11 och frekvenstabeller
82 1991 Frekvenstabeller
83 1991 Frekvenstabeller och företagsförteckning
84 1991 Företagsförteckning