Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

F4 - Handlingar rörande kurser och konferenser

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1971 Rapporter rörande kurser
2 1948-1988 Stipendieansökningar 1948-1955. 1969-1972 Reseersättningar 1987-1988
3 1953-1963 Hermods korrespondensinstitut, kurs för apotekstekniker
4 1954-1986 Fackliga kurser 1954-1957, kurs i livsmedelslära 1970,1980, internationella fackliga grundkurser 1981-1983, 1986, kurs i arbetsrätt 1981-1982
5 1957-1976 Kurser för förtroendeombud, förbundskurser 1957-1972, kurs för sekreterare 1974, handbok för kursledare 1976
6 1960-1975 Apoteksengelska, spridda år
7 1963-1983 Kurser för kretsordförande, spridda år, kurs i demokratifrågor 1981, kurs i organisationsfrågor 1982, företagsekonomi från början av 1983
8 1968-1981 Kurser för studieledare lucka 1973
9 1982-1991 Kurser för studieledare
10 1970-1982 Kurskalkyler 1970-1982, handlingar rörande ledighet för studier 1979-1981
11 1971-1981 Fackliga ungdomskurser luckor 1973, 1976-1980
12 1971-1985 Kurs om företagsnämnder 1971, medbestämmande- och förhandlingsfrågor 1976-1977, 1980-1985
13 1971-1987 Rapporter samt allmänna handlingar rörande kurser
14 1971-1988 Kurs i individuell lönesättning 1971,1985, kurs i förhandlingskunskap spridda år, kurs i arbetsrätt 1974-1975, kurs för lokala förhandlare 1987, arbetspärm rörande driftplanering 1988, så förhandlar ATF 1988
15 1971-1989 Konferenser luckor 1980, 1982
16 1972 Allmän ADB
17 1975 Datakurs
18 1972-1988 Kurser för förbundsstyrelsen 1972-1985 spridda år, centrala kurser 1988
19 1973-1980 u å Jag som ATF-are med handledarematerial 1977 lucka 1974
20 1973-1985 Kurser för kretskassörer spridda år
21 1973-1989 Kurser för arbetsplatsombud 1973-1989 spriddda år, kurser för kontaktombud 1976, kurser för gruppombud 1980-1988 lucka 1987, kurser för medlemsansvariga 1986
21A 1974 Paket, förbundskonferens, genomgång av 1974 års avtal, 2 st rullband
22 1974-1989 u å "Bättre arbetsmiljö" för handledare 1974-1976, handledarebilaga u å, kurser i arbetsmiljö1976-1989, u å, spridda år PSU-gruppen (planering-samordning-uppföljning) 1986-1987,arbetsglädje och effektivitet ledarepärm 1987, skyddskommitékurs 1987
23 1975-1982 uå Jag som ATF-are
24 1977-1988 Ordförandekonferenser luckor 1985, 1987
25 1978-1987 Handböcker för studieledare lucka 1984-1985
26 1979-1988 Kurser rörande data spridda år
27 1980-1986 Samarbetskurser 1980-1985, kurs i önesättningsprinciper med befattningsnomenklatur 1986
28 1985-1986 Lär känna ATF, för ATFs kanslipersonal
29 1987 Skyddsombudsutbildning
30 1983-1988 Original. Skyddsombudshandbok
31 1984-1988 Original. Studieledarpärm
32 1985-1986 Blå organisatörspärm
33 1987 ATFs blå studieledarpärm
34 1987 Original till blå studieledarpärm
35 1988 Original till blå studieledarpärm
36 1989 Original till blå studieorganisatörspärm
37 1990 Original till blå studieorganisatörspärm
38 1991 Original till blå studieorganisatörspärm
39 1992 Studieorganisatörspärm
40 1992-1994 Studieorganisatörspärm
41 1992-1994 Studieorganisatörspärm
42 1992-1994 Studieorganisatörspärm
43 u.å. Läkemedelslära för apotekstekniker
44 1971-1977 Facklig juridik
45 1980 Kassörskurs
46 1980-1986 Ordförandekonferens
47 1981-1983
48 1982-1987 AO utbildning
49 1962-1993 Kurser, utvärderingar, deltagarlistor
50 1981-1994 Kurser, kretsar, utvärderingar
51 1984-1985 Kurser
52 1986-1987 Kurser, deltagare
53 1985-1993 Facklig utbildning
54 1987-1988 Studieverksamhet, enkät, svar, kretsar
55 1988-1989 Studiematerial, Om dig, ditt jobb, ditt förbund
56 1988 Kurser, deltagare
57 1989 Kurser, deltagare
58 1988-1993 Kurs studieledare, studieombudsutbildning
59 1988 Arbetsmarknadsdag
60 1989-1992 Kurser, konferenser, direktionsträffar
61 1989-1990 Kurs för apotekstekniker
62 1990 Kurser
63 1990-1991 Bl.a. kurs för medlemmar, studiecirkel, arbetsmiljö
64 1991 Studieombudsutbildning för AO
65 1991-1994 Rapporter, utvärderingar från kretsar
66 1991 Kassörskurs
67 1992 EG studiematerial
68 1992 Kurser
69 1993 Kurser
70 1994-1995 Kurser
71 1992-1995 Konferenser, kurser
72 1997-1999 Kurser
73 2004-2007 Förhandlingsombudsutbildning
74 1988-2008 Konferenser
75 1982-1996 Spridda handlingar (studier, kurser, konferenser)