Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

F3 - Handlingar rörande utbildning

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1966-1975
2 1969-1982 spridda år
3 1976-1979
4 1979-1983
5 1980-1981
6 1982-1984
6A 1984-1988
7 1985-1989
8 1978-1981 Grundutbildning
9 1978-1983 "
10 1979-1985 Kompletteringsutbildning
11 1981-1982 "
12 1982-1987 Förståelseutbildning ADB 1982-1987 Grupphandlearutbildning 1985
13 1984-1987 Förståelseutbildning ADB 1985-1987 PTKs datagrupp 1984-1986
14 1939-1984 Historik över Apoteksteknikerutbildning u å 1 häfte Apoteksteknikerutbildning 1970-1983 (1984) Hermods korrespondensinstitut 1940-1953 Utbildningsfrågan 1939-1940 Studierådets verksamhetsberättelser 1944-1945 Studieledarens verksamhetsberättelser 19
15 1945-1955 Hermods korrespondensinstitut 2 band kurs för apotekspersonal 1945, kurs för apotekstekniker 1955
16 1961-1990 Apoteksteknikerutbildning vid olikaskolor 1961-1990, spridda år Yrkesråd för apotekstekniker 1973-1981, spridda år Kartläggning av nyutbildade apoteksteknikers sysselsättning 1978-1979 PUH-gruppen 1979-1985, 1988 ("Gruppen skall informera om och dis
17 1976-1989 Kundrelationsutbildning 1976 Handlingar rörande studieledighet 1981 Utveckling av lokal utbildning och information 1982-1985. LOKUT. Referensgrupp för översyn av studieträningsmaterialet 1985 PM ang utbildningsbevis 1985-1986 Översyn av receptarieu
18 1979-1989 Studerandemedlemsgruppen 1982-1989 Elevutbildningsgruppen 1979 Konferens "En gymnasieskoila för alla" 1980 Träffar med studerande 1983-1987 Rekryteringspärm för studerandemedlemskap 1987 Apoteksbolagets utbildningsapotek u å Tjänstledighetsansökni
19 1965-1984 Yttranden rörande utbildningsfrågor, spridda år
20 1968-1987 Arbetsgruppen i studiefrågor, spridda år
21 1980-1987 Utbildningsgruppen. utbildning rörande driftplanering 1986-1987
22 1986-1989 Information till studerande
23 1987-1989 Utbildningsavdelningen
24 1981-1983 Receptarieutbildningen
25 1982-1984 Receptarieutbildningen, studerandemedlemsskap
26 1982-1987 Rekryteringsmaterial, studerandemedlemsskap
27 1984-1989 Receptarieutbildningen. Fakultetsärenden
28 1986-1992 Utbildningsfrågor. Arbetsgruppen i utbildningsfrågor
29 1986-1991 Receptarieutbildningen
30 1986-1987 Apoteksteknikerutbildningen
31 1986-1991 Utbildningsgruppen
32 1989-1993 Utbildningsgruppen
33 u.å AO, utbildningsapotek
34 1980-1993 Studieorganisatörer, studiecirklar, studieledare
35 1981-1994 Receptarieutbildningen, studerande, rekrytering
36 1982-1990 Facklig utbildning. PUH-Gruppen. TBV
37 u.å. Facklig utbildning. Kursverksamhet. Ungdomsverksamhet
38 1991-1999 Studerandematerial
39 1991-2007 Studerandematerial, kursmaterial
40 1985-1997 Rekrytering