Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

F2 - Handlingar rörade förhandlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1940-1970 Spridda år med lönetabeller
2 1970-1971 Omplaceringar, avgångsvederlag
3 1974-1976
4 1977-1980
5 1980
6 1983-1987 Utgående skrivelser från förhandlingsavdelningen
7 1984-1985
8 1937-1976 Lönekassan 1937-1951, spridda år. Protokoll avtalskommittén 1941, centrala förhandlingar 1971-1976
9 1970-1979 Centrala förhandlingar, lucka 1976
10 1977-1982 Centrala förhandlingar
11 1979-1981 Region 1-6
12 1979-1982 Centrala förhandlingar
13 1980-1982 "
14 1980-1985 "
15 1980-1989 "
16 1981-1982 "
17 1981-1984 "
18 1982 "
19 1982-1983 "
20 1983-1984 "
21 1983-1984 "
22 1985 "
23 1985-1986 "
24 1985-1989 "
25 1986 "
26 1987 "
27 1987-1990 "
28 1988-1990 "
29 1988-1989 Med lönestatistik 1988
30 1990-1991 Centrala förhandlingar
31 1980 Lokala förhandlingar
32 1981-1983 " region 1-6
33 1981-1984 Lokala förhandlingar
34 1983 Handbok för lokala förhandlare
35 1983 Förhandlingspärm för lokala förhandlingar
36 1977-1978 Lokala förhandlingar
37 1977-1982 "
38 1984-1989 "
39 1979-1983 Strandade lokala förhandlingar
40 1987 Förhandlingspärm för lokala förhandlare
41 1966-1974 Befordringstjänster, spridda år
42 1975-1982 Befordringstjänster
43 1979-1986 "
44 1980-1988 "
45 1977-1987 Arbetsmiljö, personalhälsovård, skyddsombud, spridda år
46 1965-1988 Förhandlingar enskilda personer 1965, 1985, 1987-1988
47 1962-1974 Inläggningspersonal 1962-1969, 1974 med avtal
48 1978 Semesterförhandlingar
49 1979-1984 Vikariatförhandlingar
50 1983-1984 Receptarieförhandlingar
51 1983 Typ 2-befattningar
52 1983-1986 "
53 1971-1976 ATF-ACO Läkemedel AB 1971-1974. Samordning av civil och militär läkemedelsförsörjning 1973, 1976
54 1975-1978 u.å. ATF-ACO Läkemedel AB
55 1976-1988 ATF-SFO Bransckommitté Apotek, spridda år
56 1964-1979 ATF- Stockholms stads lönenämnd 1964-1978. ATF-Stockholms läns landsting 1971-1972. ATF-Västmanlands läns landsting 1968,1972. ATF-Kalmar läns landsting 1971-1972. ATF-Göteborgs stads personalkontor 1971-1973. ATFs facklklubb i Göteborg-ACO Läkemedel
57 1971-1987 Stockholms läns landsting, spridda år
58 1985-1988 Förnyelsefonder med underlag
59 1975-1977 Befordringstjänster
60 1977-1983 BNT-apotek. Befattningsnomenklatur
61 1984-1993 BNT-apotek
62 1980-tal SFF, ATF, PTK
63 1983 Avtalsförhandlingar
64 1983 PTK
65 1984 Apoteksbolaget
66 1985-1991 MBA-förhandlingar
67 1986 Individuell lönesättning
68 1986-1991 MBA-förhandlingar
69 1986 Löneförhandlingar
70 1986-1989 Löneavtal PTK, SFO, ATF
71 1989-1990 PTK, SAF, SFO
72 1989-1990 Apoteksbolaget
73 1990-1993
74 1990-1992 Reseavtal. Facklig utbildning
75 1990 SFO, ATF
76 1989-1992 Förhandlingar om datalönestatistik
77 1991 Rhenberggruppen
78 1987-1991 Allmänna anställningsvillkor
79 1991-1993 Allmänna anställningsvillkor
80 1992 Förhandlingsunderlag
81 1987-1991 Receptarieutbildningen
82 1990-1992 Pensionsförhandlingar, Apoteksbolaget
83 1973-1994 Pensioner
84 1986-1992 Löneförhandlingar SFF, Apoteksbolaget
85 1992 Löneförhandlingar
86 1993-1994 Avtal, löner
87 1994-2001 Provanställningar
88 1983-1984 Lokala förhandlingar
89 2007-2012 Lokala förhandlingar
90 2010-2013 Lokala förhandlingar
91 2010-2012 Lokala förhandlingar. Apoteket Hjärtat.
92 2010-2012 Lokala förhandlingar. DocMorris, MedStop, Småföretagare
93 u.å Enskilda ärenden. A
94 u.å Enskilda ärenden. B-C
95 u.å Enskilda ärenden. Dam
96 u.å Enskilda ärenden. D-F
97 u.å Enskilda ärenden. G-I
98 u.å Enskilda ärenden. L
99 u.å Enskilda ärenden. L
100 u.å Enskilda ärenden. J-K
101 u.å Enskilda ärenden. M-N
102 u.å Enskilda ärenden. O
103 u.å Enskilda ärenden. P-R
104 u.å Enskilda ärenden. S
105 u.å Enskilda ärenden. S-T
106 u.å Enskilda ärenden. U-Ö
107 u.å Osorterade protokoll
108 1990-1992 Osorterade protokoll
109 1993-1997 Osorterade protokoll
110 1993-2008 Osorterade protokoll
111 1996-2006 Osorterade protokoll
112 1998-2002 Osorterade protokoll
113 2002 Osorterade protokoll
114 2003 Osorterade protokoll
115 2001-2007 Osorterade protokoll
116 2003-2008 Osorterade protokoll
117 2006-2008 Osorterade protokoll
118 2000-2010 Osorterade protokoll
119 u.å Osorterade protokoll
120 u.å Osorterade protokoll
121 u.å Osorterade protokoll
122 1984-1995 Arbetsskador
123 1991-1993 Arbetsskador
124 2004-2013 Osorterade protokoll
125 2009-2013 Osorterade protokoll