Hem Arkivbildare
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Arkiv
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Serie
Sök

G1 - Huvudböcker

Plats
Anmärkning
Huvudböcker förvaras på Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, SKTF
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- - Kopior av huvudböcker 1975-1976, se A2:1