Hem Arkivbildare
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Arkiv
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Serie
Sök

A2 - Protokoll med bilagor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1974-1981 Kopia av huvudböcker 1975 o -76 ingår
2 1982-1985
3 1986-1990
4 1991-1999
5 1999-2002