Hem Arkivbildare
Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR
Arkiv
Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR
Serie
Sök

A2 - Styrelseprotokoll med bilagor

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges. Volym 1-4 innehåller även förbundsmötesprotokoll 1938-1963 (A1) och arbetsutskottets protokoll (A3).
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1938-1946
2 1947-1953
3 1954-1958
4 1959-1963
- 1964-1965 Saknas
5 1966-1996 Ej inbunden. Häri även arbetsutskottetsprotokoll (A3).