Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
Sök

A1a - Styrelseprotokoll

Plats
Anmärkning
Med föreningsprotokoll.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1903-1913 Inbunden
2 1918-1935 Inbunden
3 1934-1937 Inbunden. Med register och diarium.
4 1938 Inbunden. Med register och diarium.
5 1939 Inbunden. Med register och diarium.
6 1939-1943 Arkivkartong.
7 1941 Inbunden. Med register och diarium.
8 1942 Inbunden. Med register och diarium.
9 1943 Inbunden. Med register och diarium.
10 1944 Inbunden.
11 1945 Inbunden. Med register, diarium, verksamhetsberättelse, inkommen skrivelse och protokoll förda i anslutning till förhandlingar om det rörliga lönetillägget.
12 1946 Inbunden. Med register och diarium.
13 1947 Inbunden. Med register och diarium.
14 1948-1949 Inbunden. Med register och diarium.
15 1950-1952 Inbunden. Med register, diarium och bilagor till protokollen.
16 1953-1954 Inbunden. Med register, diarium och bilagor till protokollen.
17 1955 Inbunden. Med register och diarium.
18 1956 Inbunden. Med register och diarium.
19 1957 Inbunden. Med register.
20 1958 Inbunden. Med register.
21 1959 Inbunden. Med bilagor till protokollen.
22 1960 Inbunden. Med register och bilagor till protokollen.
23 1961 Inbunden. Med register och bilagor tilll protokollen.
24 1962 Inbunden. Med register.
25 1963 Inbunden. Med register och diarium.
26 1964 Inbunden. Med register och diarium löst, inkommen skrivelse, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse.
27 1965 Arkivkartong. Med register, diarium och bilagor till protokollen.
28 1966 Arkivkartong. Med register, diarium, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser och bilagor till protokollen.
29 1967 Arkivkartong. Med register, diarium, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser och bilagor till protokollen.
30 1968 Arkivkartong. Med register, diarium, verksamhets- och förvaltningsberättelser och bilagor till protokollen
31 1969 Arkivkartong. Med register, diarium, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser och bilagor till protokollen.
32 1970 Arkivkartong. Med register, diarium, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser och informationsblad.
33 1971 Arkivkartong. Med register, diarium, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser, bokslut och bilagor till protokollen.
34 1972 Arkivkartong. Med register och diarium.
35 1973 Arkivkartong. Med register, diarium, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser och bilagor till protokollen.
36 1974 Arkivkartong. Med register, diarium, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser och bilagor till protokollen.
37 1975-1976 Arkivkartong. Med diarium, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser och bilagor till protokollen.
38 1977 Arkivkartong. Med register, diarium och bilagor till protokollen.
39 1979-1980 Arkivkartong. Med diarium, inkomna skrivelser och bilagor till protokollen.
40 1981