Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

F10 - Handlingar rörande enkäter

Plats
Anmärkning
Med remissvar. Även enkäter från Apoteksbolaget AB
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1973-1985
2 1974 Rörande arbetstid
3 1976-1978
4 1979-1982
5 1982-1984
6 1983-1986
7 1984 Rörande semester
8 1985-1990
9 1986 Rörande utbildningsbehov för arbetsplatsombud
10 1987
11 1987 Rörande deltidsarbetslöshet
12 1987 "
13 1987 "
14 1987 "
15 1988
16 1988-1989 u å
17 1989 Förhandlingsenkät
18 1989
19 1989 "
20 1990 Rörande receptariestuderande
21 1980-1988 Utvärderingar
22 u.å. Undersökningar
23 1996 Läsarundersökning Farmacifacket
24 1997 Enkät "Framtiden i dina händer"
25 2000-2002 Arbetsmiljöundersökning, medlemsundersökning
26 2003-2013 Läsarundersökning Farmacifacket