Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Serie
Sök

F11 - Handlingar rörande kurser/konferenser

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1967-1977 Barnstugeadministration
2 1977-1989
3 1980-1986 Regionala kurser och konferenser
4 1980-1987 Förhandlingskurser
5 1981-1982 Arbetsmiljökurser
6 1981-1989 Kassörskurser
7 1983 Arbetsmiljökurser
8 1983 Projektarbeten arbetsmiljö
9 1983-1989 Ordförande, kassörer
10 1984 Arbetsmiljö
11 1984-1986 Kurser för förhandlare
12 1984-1988 Fackliga studiekommittén
13 1985 Arbetsmiljökurser
14 1985 Arbetsrättskurser
15 1985-1988 Ordförandekonferenser
16 1986 Arbetsmiljökurser
17 1986 Övriga kurser
18 1986-1989 Fackliga studiekommittén, Kurs- och studieledare, intresseväckarkurser
19 1987 Metodkurser för förhandlare
20 1987 Metodkurser för förhandlare
21 1987 Facklig grundkurs, handledarpärm
22 1987 Arbetsmiljökurser
23 1987-1988 Metodkurser för förhandlare
24 1987-1988 Metodkurser för förhandlare
25 1987-1988 Övriga kurser
26 1987-1988 Studieorganisatörer, kursledare
27 1988 Facklig grundkurs
28 1988 Arbetsmiljökurser
29 1988 Metodkurser för förhandlare
30 1988 Metodkurser för förhandlare
31 1988-1989 Jämställdhetskonferens
32 1989 Metodkurser för förhandlare
33 1989 Metodkurser för förhandlare
34 1989 Arbetsmiljökurs
35 1989-1990 Fördjupningskurs för förhandlare
36 1989-1990 Övriga kurser
37 1990 Metodkurser för förhandlare
38 1990 Arbetsmiljökurser
39 1990 Fackliga studiekommittén