Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Serie
Sök

F5b - Statliga förhandlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947-1957 Olika myndigheter
2 1951-1976 Olika myndigheter
3 1968-1973
4 1970-1974 Scenskolorna
5 1973-1975
6 1973-1976 Nedläggning av sem för Husl utbildning häri
7 1974-1981 Högre musikutbildning häri
8 1973-1979
9 1976-1978
10 1977-1983 Högskolefrågor
11 1977-1988 Högskolefrågor
12 1977-1986 Cesam, Lätu
13 1978-1982 Högre musikutbildning
14 1978-1981
15 1978-1982 Förstatligande av vissa utbildningar
16 1979-1982
17 1979-1990
18 1980-1981 Ungdomsvårdsskolor
19 1980-1983
20 1980-1983
21 1980-1984 Lärartjänstutredningen
22 1984-1990 Statl. myndighet. C-H
23 1982-1990 Statl. myndighet H
24 1984-1990 Statl. myndighet. K-L
25 1980-1990 Statl. myndighet. M-S
26 1985-1990 Statl. myndighet. S-Ö
27 1981-1982 Huvudlärartjänster mm i grundskolan
28 1981-1982 Huvudlärartjänster mm i grundskolan
29 1981-1982 Apoteksteknikerutbildningen
30 1981-1990 Allmänna reseavtalet, AMU
31 1981-1990 Högskolorna
32 1984-1985
33 1985-1989 Försvarets skolor, AMU
34 1985 Konfliktpärm
35 1985-1987 Högskolor
36 1985-1988 TCO-S
37 1985-1989 AMU
38 1985-1989 AMU
39 1985-1990 AMS, AMI-S
40 1986 konfliktpärm
41 1986 AMU-styrelsen
42 1986 AMU-styrelsen
43 1986 AMU
44 1986-1987 AMU-styrelsen
45 1986-1990 AMU, regionalt
46 1986-1990 Högskolan
47 1986-1989 Medlemsärenden
48 1987 AMU
49 1987-1990 AMU
50 1987 Civil statsförvaltning
51 1987-1988 AMU lokala förhandlingar
52 1988 Statligt ramavtal, konfliktpärm
53 1988 AMU
54 1988-1989 Personalföreträdare, länsskolnämnder, rekrytering av lärare
55 1988-1990 Högskolor
56 1989-1990
57 1989-1990
58 1989-1990 AMU-styrelsen
59 1989-1990 Medlemsärenden
60 1990 AMU
61 1990 AMU
62 1990-1991 Nordkalottens AMU-center