Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Serie
Sök

F5a - Förhandlingar rörande kommuner och landsting

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1953 Tjänstereglementen
2 1947-1958 Stadsförb. Landskommunerna. Normalpensionsreglemente
3 1946-1959 Behörighet för slöjdlärare. Landstingsförbundet
4 1948-1956 Landstingsförbundet
5 1950-1953 Pensionsuppgörelse med Göteborg, Malmö, Norrköping och Helsingborg
6 1947-1955 Förh för barnträdgårdslärare, barnavårdslärare, förskollärare. SACO-konflikten 1952
7 1950-1959 Stadsförb. Landskommunern. Lönetillägg, Sjuklön, Tjänstetid, Nollställningsförh
8 1951-1958 Yrkesskolor
9 1951-1959 Stadsförb. Landskommunern. Reglementen
10 1952-1960 Stadsförb. Landskommunerna. Landstingsförb. Reglementen
11 1952-1963 Stadsförb. Landskommunerna. Landstingsförb. Reglementen
12 1952-1968 Stadsförb.
13 1952-1976 Landskommunerna. Sv Kommunförb.
14 1953-1978 Landstingsförb.
15 1965-1975 Underlag
16 1966-1969 Centrala förh.
17 1968-1981 Landstingsförb. Kyrkans småbarns- och förskolor. Folksam.
18 1970-1971 Kommunerna. Timanst. musiklärare.
19 1970-1975 Landstingsförb. Kommunförb.
20 1971 Underlag
21 1972-1977 Landstingsförb. Trafiklärarna. Uppsägnigsärenden.
22 1973 0,8 förh.
23 1973-1974 Kommunförb. Landstingsförb.
24 1973-1974
25 1973-1974
26 1974 Kommunerna. Försäkringar.
27 1974 Landstingen, församlingar: Försäkringar. ABT
28 1975
29 1975 Musiklärare häri
30 1975
31 1975
32 1975-1976 LAS. Enkät musikledare.
33 1976-1977
34 1977
35 1977
36 1977
37 1977
38 1977
39 1977
40 1977-1978
41 1977-1978 MBL-protokoll
42 1977-1983 Konflikt
43 1978
44 1978-1979 Handledarfrågor , praktikfrågor häri
45 1978-1979 Handledar- och praktikfrågor
46 1978
47 1978
48 1978
49 1978 Konflikten
50 1978 Avtalsuppgörelse. 0,45-förh
51 1980
52 1980
53 1980
54 1980
55 1980 Konflikten
56 1980
57 1980
58 1980
59 1980-1981 Lokala varvet
60 1980-1982 Lokala varvet
61 1980-1982 Enkäter ang ledighet under påsk- och sportlov
62 1980-1983 MBL-protokoll
63 1980-1983
64 1980-1985 AB-förh. lokala varven
65 1981-1982
66 1981-1983 SFL:s o Folksams försäkringskommitté
67 1981-1986 Yrkanden
68 1982
69 1982-1983
70 1983
71 1983 Enkäter förskola. fritidshem, musikledare
72 1983 Enkäter fritidshem
73 1983
74 1983 Konflikten
75 1983
76 1983-1984
77 1984
78 1984-1985
79 1984-1985
80 1984-1986 MBL
81 1985 ÅSF
82 1985 ÅSF
83 1985
84 1985 Förhandlarkurs
85 1985 Förhandlarkurs
86 1985 Förhandlarkurs
87 1985-1986
88 1985-1986
89 1985-1986
90 1986-1987 Lokala varvet
91 1986-1987
92 1986-1987
93 1989-1990