Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Serie
Sök

F4a - Riksföreningar och yrkesgrupper

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947-1968 Korrespondens med riksföreningar
2 1947-1986 Undervisande ingenjörer, yrkesutbildningens lärarförening, lärare i ekonomiska och teknika ämnen, vävlärare, , övningslärare, förskollärareoch fritidspedagoger
3 1947-1972 Slöjdlärare
4 1948-1989 Skolledare
5 1952-1973 Musiklärare
6 1957-1988 Korrespondens med riksföreningar
7 1961-1975 Konstindustriskolan i Göteborg
8 1964-1984 Musiklärare
9 1970-1981 Speciallärare
10 1970-1987 Lärare i ekonomiska och tekniska ämnen, vårdlärare, yrkeslärare
11 1971-1983 Bygglärarfrågor
12 1972-1974 Musiklärare
13 1974-1990 Inkommet från invandrarlärare, Högre konstnärlig utbildning, Musik- och danslärare
14 1977-1986 Invandrarlärare
15 1977-1988 Dramapedagoger, Hushållslärare, Idrottslärare
16 1979-1984 Skolledare
17 1979-1985 Olika grupper
18 1982-1983 Ombudsmöten Bildlärare - Fritidspedagoger
19 1982-1984 Ombudsmöten Förskollärare - Yrkeslärare
20 1985-1986 Ombudsmöten Bildlärare - Slöjd- och textillärare
21 1985-1989 Ombudsmöten Fritidspedagoger - Yrkeslärare
22 1985-1990 Slöjd- och textillärare - Vård- och barnavårdslärare
23 1986-1990 Bildlärare - Dramapedagoger - Hushålslärare - Idrottslärare
24 1986-1990 Skolledare - Speciallärare
25 1986-1990 Fritidspedagoger - Förskollärare
26 1986-1990 Vävlärare - Yrkeslärare
27 1988-1991 Ombudsmöten Skolledare - Yrkeslärare
28 1989-1990 Riksföreningarna inför avvecklingen
29 1980-1990 Balansräkningar från vissa riksföreningar
30 1980-1990 Årsböcker från vissa riksföreningar