Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Serie
Sök

F2b - Samarbete med andra lärarorganisationer och fusionen med Sveriges Lärarförbund

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1967-1983
2 1969-1977 Samverkan förskola-lågstadium
3 1968-1982 Samarbetskommitté LR-SFL-SL
4 1969-1984 Samverkan förskola-grundskola-fritidshem
5 1980-1982 Utredning samgående med SL
6 1981 Utredningskommitté Remisser ang samgående med SL
7 1982-1985 Samverkan förskola-grundskola-fritidshem
8 1986-1988 Fusionen med SL
9 1986-1988 Fusionen med SL
10 1988-1989 Fusionen med SL
11 1988-1989 Fusionen med SL
12 1988-1990 Fusionen med SL
13 1989-1990 Fusionen med SL
14 1989-1990 Valbereningen för det blivande Lärarförbundet
15 1989-1990 Kansliledningsgruppen för det det blivande Lärarförbundet