Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Serie
Sök

F2a - SFLs organisation

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1949-1985 Organisations- och gränsdragningsfrågor
2 1953-1962 Medlemsavgifter
3 1963-1977 Organisationskommittén, administrativa rutiner
4 1970-1971 Organisationskommittén
5 1973-1976 Förhållandet till riksföreningarna
6 1974-1977 1974 års organisationskommitté
7 1974-1987 Gränsddragnings- och medlemskapsfrågor. Avgiftsfrågor
8 1977-1979 Förbundskansliets omorganisation
9 1977-1980 Organisationskommittén
10 1978-1980 Ang bildande av nya riksföreningar
11 1978-1980 Ang bildande av nya riksföreningar
12 1978-1980 Ang bildande av nya riksföreningar
13 1979-1983 Enkät till regioner och lokalavdelningar. Riksföreningar.
14 1979-1980 Upplösningen av SFAR, SFLs allmänna riksförening
15 1980 Uteslutningsfrågan
16 1980-1981 Kansliorganisationen
17 1981 Försöksverksamhet i Göteborg
18 1982-1984 Översyn av lokalavdelningar,regioner och riksföreningar
19 1984-1986 Utvärdering av riksföreningarnas verksamhet.RFs rekryteringsområden
20 1983-1986 Administrativ utveckling
21 1989-1990 Rekrytering