Hem Arkivbildare
Zetterström-Lagervall, Gerd
Arkiv
Zetterström-Lagervall, Gerd
Serie
Sök

 - -

Plats
Anmärkning
Handlingarna är förtecknade löpande utan seriesigna
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1940-1988 Röda korsets sjuksköterskeskola, avgångsklass 1940: korrespondens och handlingar rörande sammankomster. Personalia för Gerd Zetterström-Lagerwall: intyg och betyg
2 1951-1986 Lokal organisation inom SSF, SHSTF, korrespondens, rapporter, SSF:s lokalavdelningar, sjukvårdens inre organisation, sjuksköterskekonflikten 1951 (pressklipp)
3 1955-1984 Internationellt samarbete inom omvårdnad, WHO, internationella sammankomster och konferenser
4 1960-1985 "Vård i livets slutskede", sjuksköterskans yrkesroll, omvårdnadsdokumentation, behörighetsbestämmelser, "Systerskap i förändring"
5 1967-1968 Sjukvårdsföreståndarorganisation
6 1968-1984 Sjukvårdsföreståndarorganisation. Överläggning på Harpsund ang. kvinnornas problem på arbetsmarknaden
7 1979-1985 "Primary Nursing": omvårdnadskonferens 1982, yrkesrollen och vårdadministration, sjukvårdshistoria, psykiatrisk vård
8 1979-1986 Vårdforskning, utbildning och forskning
9 1980-1981 Förbundsbildningen SHSTF, lokalavdelningar inom SSF, originalillustrationer , handlingar rörande Gerd Zetterström-Lagerwall
10 1981-1985 Yrkes- och utbildningskommittén, Forsknings- och yrkesutbildningskommittén (FOU), vårdarbetets organisation
11 1982-1989 Sjuksköterskornas pensionärsklubb
12 1985 Förbundsbildningen SHSTF, lokalavdelningar inom SSF, originalillustrationer , handlingar rörande Gerd Zetterström-Lagerwall
13 1979-1983 Fotografier