Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Serie
Sök

A2 - Styrelseprotokoll med bilagor

Plats
Anmärkning
Häri även Kongress- protokoll Se A1 samt AU-protokoll Se A3
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947-1950 Häri protokoll från Samverkande Lärarförbunden samt ombudsmötes/representantskap och AU-protokoll
2 1951 Häri representantskap och AU
3 1952-1953 Häri representantskap/kongress och AU
4 1954-1955 Häri AU samt lönekonferens, verksamhets- och revisionsberättelser
5 1956 Häri AU samt verksamhets- och revisionsberättelse
6 1957 Häri extra kongress, AU samt verksamhets- och revisionsberättelse
7 1958 Häri AU samt verksamhets- och revisionsberättelse
8 1959 Häri AU samt verksamhets- och revisionsberättelse
9 1960 Häri AU samt verksamhets- och revisionsberättelse
10 1961 Häri AU samt verksamhets- och revisionsberättelse
11 1962 Häri AU samt verksamhets- och revisionsberättelse
12 1963 Häri AU samt verksamhets- och revisonsberättelse
13 1964 Häri AU samt vetksamhets- och revisionsberättelse samt organisationskommittén
14 1965 Häri AU samt organisationskommittén
15 1965 Häri AU samt verksamhets- och revisionsberättelse
16 1966 Häri AU samt förbundsråd
17 1966 Häri AU samt förbundsråd, verksamhets- och revisionsberättelse
18 1967 Häri AU samt förbundsråd
19 1967 Häri AU
20 1967 Häri AU
21 1968 Häri AU samt förbundsråd
22 1968 Häri AU
23 1968 Häri AU
24 1968 Häri AU
25 1969
26 1970 Häri förbundsråd
27 1971 Häri förbundsråd
28 1971
29 1972 Häri förbundsråd
30 1972
31 1972
32 1972
33 1973
34 1973
35 1973
36 1973
37 1973
38 1973
39 1973 Häri förbundsråd
40 1974
41 1974
42 1974
43 1974
44 1974
45 1974
46 1974
47 1974
48 1974
49 1975
50 1975
51 1975
52 1975
53 1975
54 1976
55 1976
56 1976
57 1976
58 1976
59 1977
60 1977
61 1977
62 1977
63 1977
64 1977
65 1978
66 1978
67 1978
68 1978
69 1978
70 1978
71 1979
72 1979
73 1979
74 1979
75 1979
76 1979
77 1980
78 1980
79 1980
80 1980
81 1980
82 1980
83 1980
84 1980
85 1980
86 1980
87 1981
88 1981
89 1981
90 1981
91 1981
92 1982
93 1982
94 1982
95 1982
96 1982
97 1982
98 1982
99 1982
100 1982
101 1983
102 1983
103 1983
104 1983
105 1983
106 1983
107 1983
108 1983
109 1984
110 1984
111 1984
112 1984
113 1984
114 1984
115 1985
116 1985
117 1985
118 1985
119 1986
120 1986
121 1986
122 1986
123 1987
124 1987
125 1987
126 1988
127 1988
128 1988
129 1988
130 1989
131 1989
132 1989
133 1989
134 1989
135 1989-1990 Gemensamt med Sveriges Lärarförbund och det blivande Lärarförbundet
136 1990
137 1990
138 1990
139 1991