Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Arkiv
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Serie
Sök

A1 - Kongressprotokoll med bilagor

Plats
Anmärkning
Först benämnda ombudsmötes och representantskapsprotokoll.
Se även A2:1-3
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1956
2 1959
3 1962
4 1965-1968
5 1971-1974
6 1977
7 1977
8 1980-1982
9 1983 Häri dokumentet "Infiltration i Svenska Facklärarförbundet dikt eller verklighet"
10 1986
11 1988
12 1989