Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

A2 - Kongressprotokoll med bilagor och handlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1957-1970 Protokoll, motioner, bilagor, deltagarinfo., bordsplacering 1957, 1961, 1965, 1970
FAs behandling av motioner 1970
Manus till band 1970
2 1970 Band 1-6
3 1970 Band 7-12
4 1977-1978 Med remissvar
4a 1977 Kongress 1977, rullband
4b 1977 Kongress 1977, rullband
5 1978 Protokoll, motioner, bilagor, deltagarinfo, bordsplacering
6 1978 Manus till band 1-6
7 1978 Manus till band 7-12
8 1978 Band 1-6
9 1978 Band 7-12
10 1979 Remissvar - Arbetsprogram för jämställdhetsverksamheten
under kongressperioden 1979-1980
11 1980 Remissvar- LED 78, protokoll, bilagor, manus till band, band
12 1980-1981 Remissvar inför kongress 1981, div. utredningar, rapporter, underlag
Motioner (ej tryckta)
13 1981 Protokoll, bilagor
14 1981
15 1981 Manus till band 1-7
16 1981 Manus till band 8-15
17 1981 Band 1-6
18 1981 Band 7-12
19 1981 Band 13-15
19a 1981 Rullband, sannolikt Kongress 1981
20 1983-1984
21 1984
21a 1984 Kongress 1984, rullband nr. 1 - 4.
21b 1984 Kongress 1984, rullband nr. 5 - 8.
21c 1984 Kongress 1984, rullband nr. 10, 11, och 13.
21d 1984 Kongress 1984, kassettband, nr. 29-52.
21e 1984 Kongress 1984, kassettband, nr. 53-55, protokoll, bilagor.
21f 1984 Bilagor
22 1986-1987 Remissvar - Översyn av riktlinjer för SIFs pensionärsföreningars verksamhet. Deltagarinfo., bordsplacering, utvärdering av kongress 1987
23 1987
23a 1987 Kongress 1987, rullband.
24 1987 Med pressklipp
24a 1987-1990 Bilagor
25 1990-1991
26 1993 Bilagor kongress 1993 (protokoll saknas)
27 1978-1987
28 1996-2006
29 1990 Kongress 1990, snabbprotokoll och bilagor.
30 1990 Kongress 1990, kongresstryck.
31 1990 Kongress 1990, originalmotioner 1-4.
32 1990 Kongress 1990, originalmotioner 5-10.
33 1990 Kongress 1990, originalmotioner 11-17.
34 1990 Kongress 1990, VHS.
35 1990 Kongress 1990, VHS.
36 1990 Kongress 1990, kassettband.
37 1991 Extrakongress 1991, protokoll, bilagor, kassettband.
38 1993 Kongress 1993, snabbprotokoll med bilagor.
39 1993 Kongress 1993, protokoll med bilagor.
40 1993 Kongress 1993, motioner (original & tryck).
41 1993 Kongress 1993, EBON.
42 1993 Kongress 1993, bilagor.
43 1993 VHS. Häri även 3 rosetter (broscher) från Kongress 1993 (se Ö2).
44 1993 Kongress 1993, kassettband.
45 1996 Kongress 1996, protokoll med bilagor.
46 1996 Kongress 1996, snabbprotokoll, diverse kongresstryck.
47 1996 Kongress 1996, bilagor.
48 1996 Kongress 1996, motioner (original).
49 1996 Kongress 1996, protokoll (tryck), VHS om SIF:s handlingsprogram 1997-2000.
50 1996 Kongress 1996, kassettband.
51 1997 Extra kongresser 1997, handlingar.
52 1997 Extra kongresser 1997, kassettband.
53 1998 Extra kongress 1998, protokoll med bilagor, kassettband.
54 1998-2000 Kongress 2000, kongresskommitténs handlingar.
55 2000 Kongress 2000, protokoll med bilagor.
56 2000 Kongress 2000, motioner (med diskett, Word 97). Diverse dokument på CD-rom, se A2:62, bl.a. utvärdering Kongressen 2000.
57 2001 Extra kongress 2001, handlingar och kassettband.
58 2004 Kongress 2004, protokoll med bilagor (tryck).
59 2004 Kongress 2004, motioner (tryck).
60 2002-2004 Kongress 2004, bilagor, planeringsmaterial.
60a 2004 Kongress 2004: VHS-inspelningar
61 2006 Extra kongress 2006, bilagor, DAT-band, DVD (med Wav-filer). Diverse dokument på CD-rom, se A2:62 (härpå även material från Kongressen 2007 och utvärdering Kongressen 2000).
62 2007 Extra kongress 2007, protokoll med bilagor. Se även F28:12 (DVD-inspelning från Kongressen Sif-HTF 2007, Västerås). Diverse dokument på CD-rom (härpå även material från Kongressen 2006 och utvärdering Kongressen 2000).