Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

A4a - Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor och handlingar

Plats
Anmärkning
Serien fortsätter från A3 /Överstyrelsens protokoll. Vol.2 - 4 och 7 även riksstämmohandlingar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1936
2 1937
3 1938
4 1939
5 1940
6 1941-1942
7 1943
8 1944-1945
9 1946
10 1947-1949
11 1946-1967
12 1950-1952
13 1953-1955
14 1956-1959
15 1960-1963
16 1964-1972 Förbundsstyrelseprotokoll 1964-1965. Valberedningsutskottets protokoll 1965-1972
17 1966
18 1967
19 1968
20 1969
21 1970-1971
22 1972
23 1973
24 1974 Protokoll 1-9
25 1974 Protokoll 10-15
26 1975 Protokoll 1-9
27 1975 Protokoll 10-17
28 1976 Protokoll 1-3
29 1976 Protokoll 4-9
30 1976 Protokoll 10-18
31 1977 Protokoll 1-5
32 1977 Protokoll 6-11
33 1977 Protokoll 12-17
34 1978 Protokoll 1-4
35 1978 Protokoll 5-6
36 1978 Protokoll 7-10
37 1978 Protokoll 11-14
38 1978 Protokoll 15-21
39 1979 Protokoll 1-2
40 1979 Protokoll 3-4
41 1979 Protokoll 5-6
42 1979 Protokoll 7-8
43 1979 Protokoll 9-13
44 1979 Protokoll 14-15
45 1980 Protokoll 1-2
46 1980 Protokoll 3-7
47 1980 Protokoll 8-13
48 1980 Protokoll 14-17
49 1981 Protokoll 1-5
50 1981 Protokoll 6-9
51 1981 Protokoll 10-12
52 1981 Protokoll 13-15
53 1981 Protokoll 16-19
54 1982 Protokoll 1-2
55 1982 Protokoll 3-6
56 1982 Protokoll 7-12
57 1982 Protokoll 13-15
58 1983 Protokoll 1-3
59 1983 Protokoll 4-8
60 1983 Protokoll 9-11
61 1983 Protokoll 12-13
62 1983 Protokoll 14
63 1984 Protokoll 1-4
64 1984 Protokoll 5-9
65 1984 Protokoll 10-11
66 1984 Protokoll 12-15
67 1984 Protokoll 16-21
68 1985 Protokoll 1-6
69 1985 Protokoll 7-10
70 1985 Protokoll 11-14
71 1985 Protokoll 15-17
72 1986 Protokoll 1-3
73 1986 Protokoll 4-12
74 1986 Protokoll 13-17
75 1986 Protokoll 18-19
76 1987 Protokoll 1-5
77 1987 Protokoll 6
78 1987 Protokoll 7-8
79 1987 Protokoll 9-11
80 1987 Protokoll 12-14
81 1988 Protokoll 1-5
82 1988 Protokoll 6-9, FS-internat i Helsingfors
83 1988 Protokoll 10-13
84 1989 Protokoll 1-4
85 1989 Protokoll 5-9
86 1989 Protokoll 10-15
87 1990
88 1990
89 1990
90 1990
91 1988-1990
92 1991
93 1992-1993
94 1991
95 1991
96 1991
97 1991
98 1992
99 1992
100 1992
101 1992
102 1992
103 1993-1995
104 1993
105 1993
106 1993
107 1993
108 1993
109 1993
110 1993
111 1993
112 1994
113 1994
114 1994
115 1994
116 1995
117 1995
118 1995
119 1995
120 1995
121 1996-1999
122 1996
123 1996
124 1996
125 1996
126 1996
127 1997
128 1997
129 1997
130 1997
131 1997
132 1998
133 1998
134 1998
135 1998
136 1999
137 1999
138 1999
139 1999
140 1999
141 1999
142 1999
143 1999
144 2000
145 2000
146 2000
147 2000
148 2000
149 2000
150 2000
151 2000
152 2001
153 2001
154 2001
155 2001
156 2001
157 2001
158 2001
159 2001
160 2002
161 2002
162 2002
163 2002
164 2002
165 2003
166 2003
167 2003
168 2003
169 2003
170 2003
171 2004
172 2004
173 2004
174 2004
175 2004
176 2004
177 2004
178 2005
179 2005
180 2005
181 2005
182 2005
183 2006
184 2006
185 2006
186 2006
187 2006
188 2007
189 2007
190 2007
191 1972-2002, u.å. Rullband 1972; kassettband FSA-konferens 2002-08-29; kassettband u.å.
192 1999 Handlingar till FS 99.01 - 99.13. Luckor 99.01, 99.04, 99.7
193 2000 Handlingar till FS 00.01 - 00.06. Lucka 00.04
194 2000 Handlingar till FS 00.07 - 00.15. Luckor 00.10, 00.12, 00.14
195 2001 Handlingar till FS 01.01, 01.06, 01.07, 01.10, 01.13
196 2001 Handlingar till FS 01.17, 01.18, 01.19, 01.20, 01.22, 01.23
197 2003 Handlingar till FS 03.01 - 03.07. Lucka 03.04
198 2003 Handlingar till FS Internat, v 39, 03.08 - 03.12
199 2004 Handlingar till FS 04.02 - 04.09. Luckor 04.05, 04.07
200 2004 Handlingar till FS 04.10 - 04.14
201 2005 Handlingar till FS 05.01 - 05.05. Lucka 05.03
202 2005 Handlingar till FS 05.06 - 05.16. Luckor 05.07, 05.10, 05.12, 05.14, 05.15
203 2006 Handlingar till FS 06.01 - 06.06. Luckor 06.04, 06.05
204 2006 Handlingar till FS 06.07 - 06.10
205 2006 Handlingar till FS 06.11 - 06.14. Luckor 06.11, 06.12
206 2007 Handlingar till FS 07.01 - 07.03
207 2007 Handlingar till FS 07.04 - 07.12. Luckor 07.04, 07.06, 07.07, 07.09, 07.10, 07,11. Häri även GFS 29 maj och GFS 19 sept