Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

E5 - Övriga inkomna handlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947-1956 Inkomna skrivelser från Kungliga Medicinalstyrelsen, lucka 1949-1950
2 1979-1981 Till förbundsstyrelsen
3 1975-1988 u.å. Skrivelser från kretsar / 1 st kasettband från Malmöhuskretsen, u å./ Idéskiss (Statistik & apotek) m.fl.
4 1983 Till AU
5 1992-1994 Behörighet utländska apotekare och receptarier. Inkomna frågor
6 2002 Öppet hus för Margaretha Söderhjelm